Materialprovning hos ZRs
Vi kvalitetssäkrar svensk industri

Kraftgivare

Vill du veta mer?  Kontakta oss  så besvarar vi gärna dina funderingar.

Vill du veta mer? Kontakta oss så besvarar vi gärna dina funderingar.

Kraftgivare

Våra kraftgivare kommer från Tyska GTM-GmbH. De är optimerade med avseende på kraftens vektoregenskaper och moment. Kraftgivarna kan levereras i olika varianter för att mäta kraftvektorer i en eller flera riktningar. Via GTM kan vi erbjuda en bredd av kraftgivare för enkla, speciella och komplexa behov. Det är standard produkter samt givare designade just för ditt behov.

Multikomponentgivare innebär att man med en kraftgivare kan mäta kraftvektorer i tre till sex vektorer utifrån behov. Såväl statiska- som dynamiska laster kan mätas.

Momentgivare för alla ickeroterande applikationer med hög precision. Som standard finns givare i om rådet 1 – 50 000 Nm.