Materialprovning hos ZRs
Vi kvalitetssäkrar svensk industri

Branscher

bandage

BIOMEKANIK

Inom biomekanik forskar man om olika mekaniska problem med främst människokroppen. Det kan användas för behållare för vätskor och katetrar, medicinska textiler, proteser, implantat och mycket mer. Med våra maskiner kan du genom enkla tester få fram mycket om ett materials egenskaper, såsom dragstyrka, slagseghet, böjning, vrid, utmattning och hårdhet. Med automatiserade testsystem kan du kostnadseffektivt kontrollera jämnheten i kvalité på produktion av många olika typer av material.  

fjädrar

FJÄDRAR

Fjädrar är ett av de viktigaste designelementen vi har i dag, dess elastiska egenskaper utnyttjas för lagring av energi och konvertering. Viktigaste funktionerna är mätning och reglering av krafter och moment, distribuering och balansering av krafter, förspänning, upprätthållning av definierad position samt absorbering av stötar och vibrationer. På grund av snabb teknisk utveckling av fjädrar skärps också testkraven. Vi levererar speciallösningar för att prova ett brett spektrum av fjärdersystem och garanterar pålitliga resultat. 

airplane

FLYG

Med få undantag finns det ingen bransch som fokuserar så mycket på kvalitet och säkerhet som flygindustrin. Dramatiska förbättringar i konstruktionen av flygplan, inkluderat material och komponenter, pressar tekniska gränser för att uppnå bättre bränsleeffektivitet och miljömässiga krav. Därför vänder sig företag till ZR för material och komponentprovningsmaskiner. Tillsammans med branschen i allmänhet men även Zwicks fokus på säkerhet och pålitligheten av våra tester, försäkrar vi om att produkterna är säkra. 

 

FORDON

I fordonsindustrin används datorbaserade simuleringar som måste åtföljas av verkliga prover. Det krävs materialdata för beräkning av hållfasthet, styvhet och livslängd som parametrar till simuleringsprogrammen. Beräkningsmodellerna bör kalibreras tidigt med verkliga testdata. Testerna är ett nödvändigt element inom fordonsutveckling. Vi har provutrustning för hållfasthetsberäkningar och underlag för dimensionsbestämning samt materialval såsom dragpovare, slaghetsprovare, testriggar och hårdhetsprovare. 

INSPEKTION

Inspektion innefattar bland annat tester och mätningar av olika egenskaper av ett objekt eller en aktivitet. Resultaten jämförs ofta med olika krav och standarder som önskas för att fastställa att objektet är i fas med dessa eller inte. Här på ZRs erbjuder vi träffsäkra redskap från Ardrox och Chemetall för sprickindikering med hjälp av penetrant eller magnetpulver-metoden. Vi erbjuder bland annat rengöringsmedel och antikorrisias-skydd och dessutom har vi tjockleksmätare med ultraljud för två cygnus-instrument.

16x9-91_Energiefreisetzungsrate.JPG

KOMPOSITER

Kompositer är konstgjorda och består av olika material som tillsammans bildar konstruktionsmaterial, något som människan använt sig av länge, t.ex. för att bygga hyddor av lera. Kompositer kan också vara armerad betong. Med hjälp av våra maskiner kan du lätt mäta dragstyrka, slagseghet, böjning och hårdhet, vilket är enkla tester som säger mycket om materialets egenskaper. Med automatiserade testsystem kan du kostnadseffektivt kontrollera jämnheten i kvalitet på produktion av många olika typer av kompositer.

 

LIVSMEDEL

Konsistensanalyser på livsmedelsprodukter utgörs med påfrestningar som också händer med produkterna i det vardagliga livet. Fördelen är att de tar bort alla aspekter av subjektivitet. Fördelar med instrumentprovning för livsmedel är bland annat att man kan göra prov av viktiga kriterier såsom fräschet och krispighet. Testernas resultat är reproducerbara och kan tolkas i en graf samtidigt som dokumentationen är lätt. Korrekt dokumentation av produktkvalitet förenklar också förhandlingar mellan leverantörer, grossister och kunder.

METALL

Grundämnet metall har flera metalliska egenskaper så som hög ledningsförmåga för till exempel värme och elektricitet. Andra goda egenskaper hos metall är att det är lätt att forma. 

Med våra maskiner kan du med enkla och säkra tester få fram mycket fakta om metallens egenskaper, till exempel dragstyrka, slagseghet, böjning och hårdhet. Med Zwicks testsystem kan du enkelt och kostnadseffektivt kontrollera jämnheten i kvalitet på produktion av många olika typer av metaller.

PAPPER

Det tunna materialet papper tillverkas genom avvattning av en fibersuspension. Denna suspension av fiber kallas för pappersmassa. Papper används inom allt från den grafiska industrin till förpackningsindustrin. Med våra maskiner kan du mäta många aspekter av papprets egenskaper. Zwicks maskiner är moduluppbyggda vilket medför att maskinen korrekt och kostnadseffektivt kan användas till många olika typer av tester endast genom att byta fixtur. Maskinerna används genom forskning och utveckling samt för kvalitetstester. 

 

PLAST

Plast är samlingsnamnet för en stor grupp av syntetiskt och halvsyntetiskt material. Det finns många typer med olika användningsområden. I dag användes plast för allt mellan medicinsk teknik till förpackningar. Det är ett nödvändigt och oersättligt material i dagens samhälle. Med våra maskiner kan du mäta dragstyrka, slagseghet, böjning och hårdhet, vilket är enkla tester som säger mycket om plastens egenskaper. Med automatiserade testsystem kan du kostnadseffektivt kontrollera jämnheten i kvalitet på produktion av olika typer av plast.

textil

Materialet framställs genom textilfibrer. Det kan förändras i flera led och har därför många användningsområden. Textilier används för kläder och inredning, operationer, jordbruk med mer men också remmar och rep, såsom bilbälten eller klätterrep. För att garantera säkerheten krävs noggranna fysiska tester på textilen. Dessa görs enklast genom dragprovning. ZRs har de idealiska testmaskinerna och extensometrarna för textiltester. Vi garanterar pålitliga resultat med våra dragprovningsmaskiner.

universitet och institut

Utvecklingen av nya produkter är viktig. För en modern utveckling av samhället krävs material med nya och förbättrade egenskaper. Utvecklingen startar i utbildningen på universitet, högskolor och institut. ZRs optimerade hårdvarulösningar, kraftfulla och flexibla programvaror samt virtuella programvara är speciellt utvecklad för undervisning. Därför kan ZR erbjuda lösningar för lägre såväl som högre utbildningar. ZRs finns alltid tillgängliga för att hjälpa till att planera laboratorium eller val av lämplig utrustning.