Materialprovning hos ZRs
Vi kvalitetssäkrar svensk industri

Tjänster

Våra tjänster

Våra tekniker har bred kunskap för att ge dig bästa stöd i val av rätt utrustning och testsystem. Vi erbjuder personligt anpassade utbildningar på plats hos våra kunder för att ni ska kunna använda vår utrustning på bästa sätt. ZRs kalibreringslaboratorium är ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO 17025. Det säkerställer att vi kan utföra korrekta och noggranna kalibreringar för kraft, töjning, slagseghet och hårdhet för Vickers, Knoop, Rockwell, Brinell och Shore.

webb Ackrediteringsmärke 1956 Färg.jpg

För kostandsförslag och bokning kontakta vår serviceavdelning.

service.jpg

kalibrering

ZRS Testing Systems AB är sedan 2007-10-11 ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025 för att utföra kraft-, läges-, töjnings-, hårdhets- och slagseghetskalibreringar på materialprovningsmaskiner. Se omfattningen av ackreditering och vårt ackrediteringscertifikat.

service

Skulle du råka ut för det osannolika att din materialprovningsutrustning går sönder eller om du behöver hjälp med att sätta upp de tester som du har behov av måste problemet åtgärdas snarast för att spara tid och pengar. Vår serviceorganisation är tränad för att snabbt och kompetent svara på frågor som rör dina provmaskiner eller programvaruinställningar. Vi erbjuder professionella reparationer och utbytesdelar som kan sändas till er. Trots noggrant underhåll och inspektioner är det fortfarande möjligt att din materialtestmaskin kan få problem. I så fall är du dock i goda händer med oss.

installationer

Vi på ZRS kan assistera våra kunder i kvalificeringsprocessen bland annat kan vi i samband med installation av maskiner leverera kvalificeringsdokument och utföra en IQ/OQ enligt direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC eller bestämmelser FDA 21 CFR Part 11. I samband med detta tillhandahålls omfattande, individuellt anpassad kvalifikationsdokumentation

utbildning

ZRS Testing systems AB inbjuder er som använder ZwickRoells universalprovningsmaskiner/dragprovare till kurser i programmet testXpert. Kursen hålls i Göteborg normalt i maj och november varje år. Nästa tillfälle blir den 13-14 mars, 2019. Den vänder sig främst till operatörer och laboratoriechefer som använder testXpert MasterTestProgram. Kursen riktar sig till de som arbetat lite med programmet och till vana användare som vill fräscha upp sina kunskaper.